Back to Top

Slévárenská zařízení - realizace a servis

 

O nás

Společnost FoundryTech s.r.o. je specialistou v oboru realizace slévárenských zařízení pro vratné formovací samotuhnoucí směsi, které se používají na ručních formovnách. Společník a jednatel působí na tomto trhu od roku 1996.

 
 
 
 

 
 
 
 

Vytloukací rošty a kabiny

Vytloukací rošty jsou zařízení, která vibracemi od sebe oddělují formovací rámy, odlitky a písek, resp. hroudy písku.

Používají se především pro kusy s velkou hmotností nebo pro malé počty kusů. Materiál se nakládá na rošt jeřábem, stejně tak se odebírají odlitky zbavené písku. Vytlučený písek postupuje do regenerace.

 
 

 
 
 
 

Regenerace vratného písku

Regenerace může být čistě mechanická, případně doplněná o pneumatické komponenty. Naším hlavním motivem je zachovat v oběhu každé zrno písku použitelné ve slévárně - samozřejmě s ohledem na hospodárnost a ekologii.

Používáme pneumatický dopravní systém, pro šetrný transport písku ve všech běžných výkonových třídách. Pro chlazení a odprášení písku používáme zpravidla dávkový chladič / odprašovač. Vedle kompaktní instalace spočívají jeho výhody především ve vysoké teplotní stálosti písků a nízkého obsahu zbytkového prachu, což umožňuje nastavit dávkování pojiv na mísiči na minimální množství.

Zvláštní důraz klademe na vyloučení škodlivých příměsí z oběhu písku vhodnými síty a magnetickými odlučovači.

 
 

 
 
 
 

Separace chromitu

Chromit vykazuje oproti křemičitému písku větší teplotní stálost a má lepší tepelnou vodivost. Tyto vlastnosti předurčují tento druh písku především pro formování s velkou kumulací materiálu a pro materiály s vysokou teplotou lití, jako třeba u odlévání oceli. Na jedné straně zajišťuje chromit pro určité odlitky kvalitu, na druhé straně tento druh písku zvyšuje podstatně náklady na formovací materiály, jestliže neexistuje jeho separace a regenerace. Chromit je oproti křemičitému písku několikrát dražší.

Směs chromitu a křemičitého písku, která vznikne na vytloukacím roštu, může při opakovaném použití regenerátu vést k problémům s kvalitou odlitků.

Naše zařízení separují chromit velmi čistě od křemičitého písku, takže se může vrátit jako náhrada za nový písek do výroby forem a jader. Separace sypkých a odprášených písků probíhá čtyřstupňově, kombinovanou technologií – za pomoci dvou magnetických stupňů , fluidizace a síta.

V prvním stupni separace se odloučí křemičitý písek vysoce výkonným magnetickým bubnem od magnetické frakce. Křemičitý písek se může hned vrátit do oběhu. Takzvaná magnetická frakce projde dalšími třemi stupni II-IV, kde je chromit dále dočišťován. V procesu se dále odlučují nežádoucí příměsi. Tento postup přispívá ke zlepšení povrchu odlitku.

Z důvodu vysokých nákladů na nový chromit je zařízení velmi ekonomické a v krátké době se amortizuje. Naši zákazníci vykazují úspory pojiv díky konstantně dobré kvalitě písku a nižším nákladům na čištění odlitků.

 
 

 
 
 
 

Sila nového písku

Akumulační sila s plnícím potrubím pro příjem nového písku ze silokamionu realizujeme zpravidla v kulatém, venkovním provedení.

 
 

 
 
 
 

Pneumatická doprava písku

Pro sypký slévárenský písek používáme pulzní systém pneumatické dopravy, který je šetrný jak k přepravovanému materiálu tak k potrubním dílům (tzn. minimální možné opotřebení).